צריך ייצוג משפטי? אנחנו כאן  תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין

  החל מיום ה-1 במאי 2016 , הפטור/ התשלום המופחת ממס הרכישה לבעלי שתי דירות יתקיים רק במקרה בו הדירה השנייה נמכרת תוך שנה וחצי ולא בתוך שנתיים כפי שהיה עד כה.

  המצב עד לתיקון החוק:

  במקרה בו קניתם דירת מגורים שנייה לפני שמכרם דירת מגורים ראשונה, הייתם זכאים לחישוב מס רכישה בהתאם למדרגות המס של דירת מגורים יחידה. וזאת, בתנאי שמכרתם את הדירה הראשונה בתוך שנתיים מיום רכישת הדירה החדשה, או תוך שנה מיום שנמסרה לכם הדירה החדשה (אם נרכשה מקבלן).

  בהתאם לתיקון מס' 85 לחוק מיסוי מקרקעין שאושר לפני מספר ימים בכנסת, התקופה בה ניתן יהיה להחזיק בשתי דירות מגורים ולהיחשב כבעל דירת מגורים יחידה לצורך הטבת מס- תקוצר משנתיים לשנה וחצי.

  המשמעות היא אפוא, שמרגע שחתמתם על חוזה רכישת הדירה החדשה, עומדת לרשותכם תקופה של שנה וחצי בלבד למכירת הדירה הישנה, אחרת תאלצו לשלם לרשויות המס את הפרש מס הרכישה הגבוה יותר ואשר עומד היום על 8% ומעלה.

  בהתאם לפרסומי רשות המיסים, התיקון שהוצע נועד לתמרץ מכירת דירות ובכך לתרום להגדלת היצע הדירות, וזאת על רקע התארכות משך ההחזקה בדירות מגורים הנובע, בין היתר, מציפייה להעלאת מחירים מצד המוכרים.

  צריך ייצוג משפטי? אנחנו כאן   אולי יעניין אתכם

   חברה לפיתוח אתרים חברה לפיתוח אתרים