צריך ייצוג משפטי? אנחנו כאן  פרה רולינג – החלטות מיסוי מקדמיות

  אם אתם מתלבטים ביחס לקבלת החלטה מסוימת משום שלא ברור לכם מה יהיו תוצאות המס בעקבותיה, כדאי לשקול פנייה מקדמית לרשות המסים על מנת לקבל את עמדתם בעניין טרם קבלת ההחלטה.

  ההליך במהלכו פונים הגופים השונים לרשויות המס אשר מפרסמות את החלטות המיסוי המוקדמות נקרא פרה רולינג (Pre Ruling).

  מהי החלטת מיסוי?

  החלטת מיסוי או "פרה-רולינג" (pre-ruling) מהווה כיום חלק חשוב מהפרקטיקה בדיני המסים. על פי ההגדרה בפקודת מס הכנסה, החלטת מיסוי הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס של מבקש, לתוצאת המס או להשלכה על חבות המס שלו, בשל פעולה שביצע או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.

  מתן החלטות מיסוי אמור לסייע בהסרת אי הוודאות בעסקאות במשק, להפחית את הדיונים עם פקיד השומה בשלב השומה, ולתרום בכך הן למגזר העסקי והן לאוצר המדינה.

  הליך החלטות מיסוי הוסדר בחקיקה במסגרת תיקון 147 לפקודת מס הכנסה. התיקון אף קבע כי משנתנה רשות המסים אישור מקדמי, לא תוכל לחזור בה כל עוד לא היה שינוי בנסיבות הבקשה.

  מתי ניתן להגיש בקשה להחלטת מיסוי?

  הגשת בקשה להחלטות מיסוי, תתאפשר הן לפני ביצוע העסקה, הן במהלכה והן לאחר ביצוע העסקה, ובלבד שהבקשה הוגשה לפני המועד להגשת הדו"ח על פי החוק.

  עם זאת, לגבי עסקאות מקרקעין הנתונות למיסוי על פי חוק מיסוי מקרקעין, ולהחלטות בנושא מע"מ, על הפונים להגיש את הבקשות לפני מועד ביצוע העסקה.

  לא תמיד יש צורך בהליך של אישור מקדמי, לעתים מצב הדין והפסיקה ברור, וניתן להסתפק בקבלת חוות דעת מקצועית לעניין היבטי המס של הפעולה. עם זאת, לעתים ישנה דרישה בחוק, או שיש צורך בהגברת הוודאות כתלות בסוג העסקה, בסוג המבקש או בסוג הפעולה המבוקשת, ועל כן קיימת הצדקה לפנות להליך זה, בין היתר, לתאגידים גדולים ולגופים בינלאומיים, אשר מבקשים לנקוט בגישה זהירה ושמרנית. מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי טרם קבלת החלטה על פניה להליך של אישור מקדמי.

  החלטות רשות המסים בבקשות לאישורים מקדמיים מתפרסמות בפומבי, ללא פרטי זיהוי או שמו של המבקש. לפיכך נודעת חשיבות להיכרות מעמיקה עם החלטות קודמות ועם הגורמים הרלוונטיים ברשות, על מנת לנהל מו"מ עם רשות המיסים ביחס לקבלת ההחלטה המבוקשת.

  משרדנו בעל ניסיון בתחום החלטות המיסוי המקדמיות (פרה רולינג) מול רשויות המס בכל עניין הקשור למס הכנסה, מע"מ, מיסוי בינלאומי, שוק ההון, ובפרט במיסוי מקרקעין.

  לסיכום, באמצעות פרה רולינג , משרדינו יוכל לחסוך עבורכם אי ודאות בכל הנוגע להיבטי מיסוי מורכבים, תוך מתן דגש מקצועי ומיומן על תוצאת המס המיטיבה ביותר.

  צריך ייצוג משפטי? אנחנו כאן   אולי יעניין אתכם

   חברה לפיתוח אתרים חברה לפיתוח אתרים